Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на фонд: 882К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1905 - 1952)
Регистриран
Документалните материали са приети в СГОДА през 1959 г. и са оформени в Инвентарен опис № 1 със 7 ценни а.е. за периода 1905 - 1952 г.

Общ брой намерени резултати: 1