Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на фонд: 720
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1942 - 1953)
Регистриран
Документите на 41 основно училище "Патриарх Евтимий" - София са предадени в Софийски градски и окръжен държавен архив през 1959 г. Съставен е Инвентарен опис № 1 с 15 а.е. за 1942-1953 г.
Инвентарен опис № 2 / / (1956 - 1973)
Регистриран
Архивните материали на 41 основно училище "Патриарх Евтимий" - София за периода 1956-1973 г. са предадени в Софийски градски и окръжен държавен архив през 1978 г., описани в Инвентарен опис № 2 с 14 а.е.
Инвентарен опис № 3 / / (1964-1982)
Регистриран
През 1984 г. е извършена научно-техническа обработка на документалните материали на училището за периода 1964-1982 г., като получените 41 а.е. са описани в Инвентарен опис № 3.

Общ брой намерени резултати: 3