Информационна система на държавните архиви

Документ

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номера на листове: 1-95;
Номер на фонд: 246К Номер на опис: 9
Номер на АЕ: 1
Елементи на описание за ниво Документ
Документ
 
Номера на листове
Номера на листове:
От До
1 95
 
 
Индекс от отраслова схема
Индекс:
-- изберете --

 
 
 
Дата/място на създаване
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 
Оригинал;-- изберете --


-- изберете --

 
Наличия на копия
 
-- изберете --
 
Дигитален обект
Списък с дигитални образи