Информационна система на държавните архиви

Архивна единица

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на АЕ: 4
Номер на фонд: 159К Номер на опис: 14
Елементи на описание за ниво Архивна единица
Архивна единица
 
Дата/място на създаване
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 
-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

Условия на достъп:
 
Наличие на копия
 
-- изберете --

Списък с документи
Ключови думи:
Лист от: Лист до:
Създаден от: Създаден до:
Приблизителна дата:

Документ / Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1884 година.… (1884)
Регистриран / Дигитален обект - Активен

Общ брой намерени резултати: 1