Информационна система на държавните архиви

Архивна единица

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на АЕ: 4
Номер на фонд: 246К Номер на опис: 9
Елементи на описание за ниво Архивна единица
Архивна единица
 
Дата/място на създаване
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 
-- изберете --Печатно; Ръкопис;


-- изберете --

Условия на достъп:
 
Наличие на копия
 
-- изберете --

Списък с документи
Ключови думи:
Лист от: Лист до:
Създаден от: Създаден до:
Приблизителна дата:

Документ / Регистър на венчилата в с. РАКЛЕ, Прилепска каза, Велешка епархия, Битолски вила… (Б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен

Общ брой намерени резултати: 1