Информационна система на държавните архиви

Служебна архивна единица

Основна информация
Архив: ДА – Ямбол - 39
Номер на АЕ: 1
Номер на фонд: 69 Номер на опис: 1
Елементи на описание за ниво Архивна единица
Служебна архивна единица
 
Дата/място на създаване
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 
Оригинал;Ръкопис;


Бълг. ез.;

Условия на достъп:
 
Наличие на копия
 
-- изберете --

Списък с документи
Ключови думи:
Лист от: Лист до:
Създаден от: Създаден до:
Приблизителна дата:

Документ / Постановление № 14 от заседание на Пашакьойския (дн. Боляровския) селски общинск… (16 март 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно командироването на кмета Георги Ив. Дженков до гр. Елхово за участие в заседанието на първоначалната комисия по данъка върху занаятите.
Документ / Протокол № 15 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска околи… (16 март 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно причисляване към фонда на ТЗС останалите извън границите на закръглената общинска мера части
Документ / Постановление № 16 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска … (17 март 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно наемането от общината на три стаи за ветеринарна амбулатория и за живеене на ветеринарния фелдшер, с годишен наем от 5 хил. лв.
Документ / Постановление № 17 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска … (2 апр. 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно освобождаването от длъжността секретар-бирника на Димитър Ставрев поради напреднала възраст и оставяне на позицията вакантна до явяването на кандидат
Документ / Постановление № 18 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска … (8 апр. 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно уволнението на нощните пазачи Колю Илиев и Колю Митров и назначаването на тяхно място на Христо Димов и Стоян Пехливанов, с месечнно възнаграждение от 250 лв.
Документ / Постановление № 19 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска … (24 апр. 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решения относно: отстъпване на общинско място с площ 1000 кв.м. на Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните за постройка на пощенска станция; одобряване поемните условия за общинския приход "Интизап" ; оценяване на общинското място, собственост на Кольо Кожухаров на 30 лв./кв.м.
Документ / Протокол № 20 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска околи… ([24] апр. 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно отстъпване на земя за училищен фонд
Документ / Протокол № 21 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска околи… (8 май 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно неодобряване тръжната преписка за отдаване на закупчик общинския приход "Интизап" за пролетния панаир.
Документ / Постановление № 22 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска … (18 май 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решение относно назначаването на Христо Димитров от с. Пашакьой за секретар-бирник на общината
Документ / Постановление № 23 от заседание на Пашакьойския селски общински съвет, Елховска … (22 май 1930)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Решения относно: командироването на секретар-бирника Димитър Ставрев за окръжна конференция в Бургас; назначаването на прислужник при болницата

Общ брой намерени резултати: 45